Nasza historia

Początki firmy Tomas Consulting sięgają roku 2002, kiedy to na terenie województwa podlaskiego rozpoczęto wdrażanie pierwszych programów przedakcesyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Okazało się wtedy, iż na rynku brak jest wyspecjalizowanych podmiotów, które byłyby w stanie pomóc przeciętnej firmie przebrnąć przez skomplikowaną procedurę utrudniającą dostęp do bezzwrotnych dotacji. My wtedy byliśmy doktorantami, którzy żywo interesowali się zagadnieniami związanymi z Unią Europejską. Wtedy trafił do nas nasz pierwszy klient – przedsiębiorca, który nie chciał od nas wiedzy akademickiej na temat Unii Europejskiej, jej instytucji itp., ale chciał, aby rozwiązać taki problem praktyczny, jak przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Podjęliśmy wyzwanie, trud się opłacił i klient dostał dofinansowanie. Z czasem zadowoleni klienci zaczęli polecać nas swoim znajomym, a ci swoim i tak aż do dziś. W chwili obecnej jesteśmy największą firmą doradczą w północno-wschodniej Polsce.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i współpracujemy z licznymi podmiotami zarówno prywatnymi, jak i publicznymi. Przez lata działalności uczestniczyliśmy aktywnie w dystrybucji środków pomocowych z niemal wszystkich programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych.

Od tego czasu uczestniczyliśmy w realizacji projektów, których łączna wartość przekroczyła już 2,5 miliarda złotych. W tym zakresie proponujemy naszym klientom kompleksową obsługę począwszy od fazy koncepcyjnej, przez gromadzenie dokumentów, złożenie aplikacji, nadzór nad realizacją projektu, przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji, aż do czasu wypłaty środków na konto naszego klienta