Kontakt

Szałwiowa 1, 15-665 Białystok
+48 85 652 55 10 , +48 85 652 55 73, lub 502 484 001, 790 800 463

Skontaktuj się z Nami

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
przetworzenia zapytania znajdującego się w formularzu kontaktowym.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomas Consulting
S.A, ul. Lniana 41, 15-665 Białystok;
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
biuro@tomasconsulting.com, tel 85 652 55 10;
3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania
i prowadzenia korespondencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. – przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany
korespondencji;
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
skutkować będzie niemożliwością powadzenia korespondencji;
6) odbiorcy danych osobowych: dostawca aplikacji strony internetowej
oraz hostingu, na którego serwerach znajduje się strona internetowa;
7) Pani/Pana dane nie będą profilowane.