Prezes zarządu

Tomasz Perkowski

Wicerezes zarządu

Krzysztof Paszko