Stadion Miejski w Białymstoku

Doposażenie jednostek Straży Pożarnej

Sala teatralno-koncertowa w Suwałkach

Rozbudowa zakładu oraz nowe linie produkcyjne w firmie "Witraż"

Remont Carskiego Traktu

Doposażenie w nowe maszyny firmy "Ewa Strękowski"

Budowa budynku i nowych linii produkcyjnych firmy "Kinga"

Wyposażenie w nowe maszyny firmy "Argo"

Budowa budynku i nowych linii produkcyjnych firmy "Michał"

Oraz:

  • Rozbudowa i doposażenie szpitali,
  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach