Nasza oferta

Doradztwo inwestycyjne – planowanie, realizacja, ewaluacja

Każdy Państwa pomysł czy przedsięwzięcie traktujemy jak projekt. Aby przyniósł oczekiwane rezultaty powinien być dokładnie przemyślany i zaplanowany, a następnie skutecznie wdrożony. Nasze doradztwo na każdym etapie gwarantuje sukces Państwa idei.

Rozwój

pomożemy rozwinąć twoją firmę

Pomoc w rozliczeniu

nie musisz sie martwic o rozliczenie

Wsparcie merytoryczne

Wspólnie określimy najbardziej optymalny kierunek rozwoju twojej firmy

DOTACJE:
 • Dotacje ze środków publicznych (budżetowych, samorządowych, unijnych, norweskich, szwajcarskich itp.)
 • Opracowanie dokumentacji wymaganej regulaminem konkursu.
 • Doradztwo w zakresie kształtowania projektu i spełniania wymogów konkursu.
 • Obsługa procesu aplikowania – od złożenia aplikacji, przez każde stadium oceny, podpisanie umowy, rozliczenie i ewaluację.
 • Materiały promocyjne – przygotowujemy wymagane tablice upamiętniające, plakaty informacyjne zgodne z wymogami prawa.
DOKUMENTY STRATEGICZNE:
 • Opracowanie Programów gospodarki niskoemisyjnej.
 • Przygotowanie Gminnych programów rewitalizacji / lokalnych programów rewitalizacji
 • Kreślenie strategii rozwoju
 • Sporządzanie Planów odnowy miejscowości
 • Opracowanie Strategii promocji
FINANSE:
 • Montaż finansowy
 • Opracowanie dokumentacji pod zabezpieczenie finansowe inwestycji
 • Tworzenie modeli finansowych
 • Obsługa klientów indywidualnych
DOKUMENTACJA:
 • Sporządzanie projektów i kosztorysów budowlanych, projektów wykonawczych
 • Przygotowanie audytów energetycznych ex-ante oraz ex-post
 • Opracowanie Programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) lub uproszczonych koncepcji technicznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
 • Zarządzanie projektem finansowanym z funduszy europejskich
 • Zarządzanie projektem/Menadżer projektu
 • Nadzór inwestorski
 • Monitoring projektu w okresie trwałości (ankiety trwałości)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
 • Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych
 • Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Doradztwo w zakresie procedur nieobjętych ustawą PZP